IV FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

– POLSKIE MIASTO – OCZEKIWANIA I WYZWANIA – POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 2020 – MIASTO WIELOKULTUROWE – INTEGRACJA SUBREGIONALNA – TRANSPORT MIEJSKI – NOWE KONCEPCJE ROZWOJU POLSKICH MIAST – MOBILNOŚĆ – BEZPIECZEŃSTWO – UŻYTECZNOŚĆ – TECHNOLOGIA –

Czwarte "Forum Przestrzenie Miejskie" będzie kolejnym spotkaniem poświęconym przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcjom w aspekcie sukcesów, porażek i nowych wyzwań. Konferencja odbędzie się 15 marca 2017r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Organizacja kolejnego Forum jest jednym z licznych zaleceń Sesji podsumowującej III Forum w Poznaniu. W zakresie merytorycznym szczególną uwagę zwrócono na potrzebę szybszego dostosowania przestrzeni miejskiej do aktualnych, rosnących szybko wymagań użytkowników tej przestrzeni wyprzedzających jej rozwój. Znalazło wyraz zarówno w tytule jak i treści zaproponowanych referatów oraz w zaproszeniu referentów. Zamierzamy zaprosić również specjalistów z obszaru nauk społecznych, aby poszerzyć interdyscyplinarny charakter „Forum”.

Konferencja zostanie podzielona na trzy panele dyskusyjne. Poszczególne sesje dotyczyć będą w następujących obszarów tematycznych:

  • DWORZEC W MIEŚCIE XXI WIEKU
  • MIASTO UŻYTECZNE W XXI WIEKU
  • DEBATA OTWARTA Q&A - z udziałem gościa specjlanego - Prof. J. Gehl

Chcemy również zmodyfikować spotkanie, aby uwzględnić wnioski dotychczasowych uczestników o zwiększenie czasu wykładów. Główny cel IV Forum to przede wszystkim zbudowanie platformy wymiany myśli i doświadczeń wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia w przestrzeniach miejskich – władz samorządowych, architektów, projektantów, socjologów oraz przedsiębiorców i producentów.
Uważamy, że potrzeby i problematyka kształtowania przestrzeni miejskich wymaga poszukiwania rozwiązań nowoczesnych, najlepiej służących mieszkańcom miast, popularyzacji tej problematyki orz realizacji przedsięwzięć, w których będą mogli uczestniczyć świadomi tych potrzeb mieszkańcy miast.
Przestrzeń miejska staje się przedmiotem dyskusji społecznej, a projekty artystyczne jedną z metod jej wyrażania.
IV Forum będzie kolejnym spotkaniem „ponad podziałami” – doskonałą okazją do wspólnej dyskusji oraz poszukiwania inspiracji w doświadczeniach ekspertów, którzy będą mogli w nieformalnej atmosferze podzielić się swoją wiedzą czy stosowanymi rozwiązaniami.

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu jest współorganiatorem i partnerem wspierającym IV Forum. W imieniu organizatorów i własnym serdecznie zapraszamy do Gdańska na spotkanie i dyskusję.

Szczegóły dotyczące IV Forum: www.forumprzestrzeniemiejskie.pl