KONFERENCJA: WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – TRENDY, TECHNOLOGIE I PRAKTYKA. WODA W MIEŚCIE

Do udziału konferencji SAK zaprosiło projektantów i wykonawców, którzy opowiedzą o wodzie w mieście w szerokim ujęciu – od roli wody jako elementu dekoracyjnego i definiującego przestrzeń, przez funkcję użytkową,  po aspekty ekologii i racjonalnego gospodarowania zasobami wody w mieście.

O zasadach wykorzystania wody jako elementu wzbogacającego przestrzeń publiczną, procesie projektowania i budowania fontann oraz o tym jak wygląda współpraca z architektami i architektami krajobrazu na każdym etapie realizacji projektu opowie David Bracey z The Fountain Workshop Limited, lider zespołu projektantów, artystów i inżynierów – twórców fontann i instalacji wodnych na całym świecie.

Aspekt użytkowy wody w mieście, czyli o idei stawiania urządzeń umożliwiających stały dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej przedstawią  przedstawiciele firm Murdock Manufacturing ze Stanów Zjednoczonych i Blupura z Włoch.

O zarządzaniu  wodą opadową w mieście, czyli czym jest  SuDS (sustainable urban drainage system/ system zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi), jego zaletach, uwarunkowaniach prawnych w Wielkiej Brytanii oraz roli architekta krajobrazu w projektowaniu systemów zarządzania wodami opadowymi opowie na przykładzie swoich doświadczeń David Singleton, dyrektor DSA Environment + Design Ltd., architekt krajobrazu od 20 lat zajmujący się projektowaniem a także oceną projektów związanych z zarządzaniem wodami deszczowymi.

Możliwość wykorzystania wody deszczowej w aranżacji przestrzeni publicznej przedstawi też Sonja Mihaljevic z Holandii, współwłaścicielka biura ELYPS landscape + urban design z Holandii, autorka najdłuższej w Europie retencyjnej promenady w mieście Boulevard, w Luxembourgu.

O biologicznych metodach oczyszczania wody opowie Marcin Gąsiorowski – architekt krajobrazu, specjalista od projektowania zbiorników wodnych pracujący w Polsce i Niemczech.

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
Współorganizator: firma Zdrojownia
Miejsce konferencji: EXPO XXI, Sala konferencyjna C,
ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
Termin: 9 listopada 2017

Program i informacje organizacyjne o konferencji WAK15 Woda w mieście  znajdują się na stronie www.sak.org.pl
Rejestracja online odbywa się przez stronę http://www.wak15.konfeo.com

Program konferencji >>