Mariusz Antolak


   Dr inż. Mariusz Antolak,
  Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki,

  Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
  e-mail: mariusz_antolak@o2.pl    

 

Absolwent architektury krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie (2006 - wyróżnienie) oraz na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - SGGW w Warszawie (2007). W 2008 ukończył studia z zakresu gospodarki przestrzennej o specjalności gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskał z wyróżnieniem w 2013 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Od 2007 r. zatrudniony w Katedrze Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM w Olsztynie. Prowadził zajęcia z 12 przedmiotów ze studentami architektury krajobrazu, ogrodnictwa i ochrony środowiska. Od 2009 r. jest opiekunem Koła Naukowego Architektów Krajobrazu 'Horyzont' (www.uwm.edu.pl/kakia/kolo), a od 2010 vice-przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SPAK'u. Od 2013 r. prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Dzieci. W latach 2004-2006 otrzymywał stypendium Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce. W roku 2013 otrzymał stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Autor kilkuset opracowań z zakresu architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i ochrony środowiska na terenie 14 województw. Głównie - analizy krajobrazowe związane z rozwojem energetyki wiatrowej, prognozy oddziaływania na środowisko, opracowania ekofizjograficzne, inwentaryzacje i ekspertyzy dendrologiczne, projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych, ogrody itp. Autor kilkudziesięciu publikacji i posterów naukowych, uczestnik kilkuset konferencji, szkoleń, warsztatów i staży. Pomysłodawca i organizator wielu akcji społecznych, konferencji i działań artystycznych w przestrzeniach publicznych.

Więcej na: www.antolak.ingrafo.net

Dodano: 2013.07.25