Krzysztof Herman

  Dr inż. Krzysztof Herman,
   adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu
   na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
   Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

   e-mail: krzysztof_herman@sggw.pl

 

W 2006 roku ukończył studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a następnie był uczestnikiem studiów doktoranckich na ww. wydziale. W roku akademickim 2008/2009 był stypendystą Fundacji Fulbrighta na Harvard Graduate School of Design w USA.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo, w specjalności architektura krajobrazu, nadany przez Radę Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, uzyskał w 2011 roku, na podstawie rozprawy pt. „Ogrody tymczasowe w przestrzeniach kolektywnych”, wykonanej w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N527 075238 (promotor: prof. dr hab. Jan Maria Rylke; recenzenci: dr hab. Janusz Alfred Skalski i dr hab. inż. Weronika Maria Wiśniewska).

Zajmuje się tematyką ogrodów tymczasowych i sztuki krajobrazu. Autor szeregu artykułów naukowych. Pracował m.in. przy rewaloryzacji wiktoriańskiego założenia ogrodowego Kylemore w Irlandii, prowadził warsztaty "W kręgu sztuki krajobrazu" w Galerii Zachęta (ZetPeTy) i stworzył zielone instalacje w galerii Heppen Transfer ("Teren Zamknięty, czyli Garden Peepshow"). We wrześniu 2009 roku zorganizował, dzięki pomocy stołecznego Biura Ochrony Środowiska, pierwszy warszawski Park(ing) Day (inicjatywa międzynarodowa), tworząc mini-parki na miejscach parkingowych w ścisłym centrum miasta. Jest współtwórcą programu cyklu "Zielonych Debat - śniadań na trawie" organizowanego w 2009 przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Członek artystycznego kolektywu Parque-no, z którym wspólnie realizował m.in. żyjącą, zieloną ścianę w Galerii Kordegarda i „Muzyczny Ogród Postkatastroficzny” na Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi: ze Stowarzyszeniem „Odblokuj”, z którym tworzył centrum sąsiedzkie na Dolince Służewieckiej „M3” oraz projekt aranżacji praskiego podwórka w ramach programu Unii Europejskiej „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice”. Z Fundacją „Na miejscu”, której jest współzałożycielem, i nowojorskim Project for Public Spaces od września 2012 realizuje grant Fundacji Batorego dotyczący rewitalizacji Rynku Mariensztatu i skweru na warszawskiej Woli. Prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Pracuje także dla Europejskiej Federacji Architektury Krajobrazu (EFLA) w grupie ds. komunikacji oraz przy międzynarodowym programie badawczym EU-Teach, dotyczącym standardów nauczania architektury krajobrazu w Unii Europejskiej.

Więcej informacji: www.parque-no.org

Dodano: 2012.10.10