Tomasz Malczyk

 
  Dr inż. Tomasz Malczyk,

   Instytut Architektury
  
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie
   e-mail: tomasz.malczyk@pwsz.nysa.pl

 

Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska w zakresie budownictwa i kształtowania środowiska oraz Politechniki Wrocławskiej Wydziału Architektury w zakresie architektury krajobrazu. Obszar badawczy to architektura krajobrazu i kształtowanie środowiska, szczególnie w aspekcie antropopresji ekoenergetycznej w krajobrazie.

Dodatkowo specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą w wymiarze interdyscyplinarnym i metodach promocji nauki. Od 1993 do 2001 roku zatrudniony w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Instytucie Budownictwa, a następnie w Instytucie Budownictwa i Architektury Krajobrazu. Autor kilkudziesięciu prac o charakterze naukowym, w tym monografii wydanych w języku polskim i angielskim oraz prac dydaktycznych i popularnonaukowych. Inicjator i redaktor naczelny czasopism: ALMA MATER i Magazynu Popularnonaukowego INGENIUM, a także monografii poglądowych wydawanych w ramach dwóch serii wydawniczych: „Zarządzanie wiedzą w regionie” i „Wiedza drogą do sukcesu”.

Należy m.in. do Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Międzynarodowego Stowarzyszenia EUSEA (European Science Events Association), Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych „Naukowi.pl” - przedstawiciela European Union of Science Journalists' Associations – EUSJA.

 

Dodano: 2012.10.10