Agata Zachariasz  Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK

 

 


Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie od 1988 r. pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w specjalności architektura krajobrazu uzyskała w 2007 r. Pracowała również w pracowniach planowania przestrzennego. Prowadzi na kierunku architektura krajobrazu zajęcia m.in. z projektowania, planowania przestrzennego, historii architektury i sztuki ogrodowej oraz współczesnej architektury krajobrazu. Wykonuje prace badawcze i projektowe dotyczące współczesnych i historycznych założeń ogrodowych i parkowych oraz studia krajobrazowe, także w skali planowania przestrzennego. Jest autorem i współautorem prac studialnych i projektowych: m.in. ogrodów dworskich i pałacowych, parków publicznych, salinarnego w Wieliczce, klasztornego w Mogile, ogrodów królewskich: w Łobzowie, przy Zamku Królewskim w Warszawie i na Wawelu, ogrodów śródblokowych. Jest też współautorem koncepcji kształtowania systemów terenów zieleni miejskiej: Krakowa i Sanoka. Autorka i współautorka ponad 130 publikacji – głównie prac z zakresu architektury krajobrazu i historii sztuki ogrodowej. Pośród nich jest m.in. 9 publikacji książkowych: w tym praca habilitacyjna "Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych".

Dodano: 2013.05.28