"Architekt krajobrazu - między projektem ogrodu a kreacją przestrzeni" - zaproszenie na debatę

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie pt. "Architekt krajobrazu - między projektem ogrodu a kreacją przestrzeni" organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski.

Celem debaty jest podjęcie dyskusji na temat zagadnień istotnych dla naszego zawodu, w tym: profilu wykształcenia architekta krajobrazu, form działania i rynku pracy, udziału w kształtowaniu przestrzeni publicznej, płaszczyzn współdziałania z innymi branżami, a także legislacji w dziedzinie architektury krajobrazu. Pierwsza debata dotycząca tych zagadnień, która odbyła się 15 maja 2014 r. cieszyła się dużym zainteresowaniem i zgromadziła liczne grono przedstawicieli różnych środowisk branżowych i naukowych oraz władz samorządowych i instytucji. Po dwóch latach chcielibyśmy powrócić do dyskusji w związku z nową sytuacja prawną, która zaistniała po uchwaleniu tzw. ustawy krajobrazowej.

Tegoroczna debata odbędzie się 19 maja 2016 r. o godz. 17.00 na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 159 w sali wykładowej nr 1.


Plakat ze szczegółami spotkania >>