Marta Akincza

 

 Dr inż. Marta Akincza, architekt krajobrazu
 
Katedra Architektury Krajobrazu
  Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
  e-mail: akincza@gmail.com   

 

 

Absolwentka architektury krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie (2004) oraz na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie (2006).
Tytuł doktora w dyscyplinie kształtowanie środowiska ze specjalnością architektura krajobrazu uzyskała z wyróżnieniem w 2014 roku na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie.
Od 2006 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu architektury krajobrazu specjalizującą się w inwentaryzowaniu, analizach oraz projektach rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych.
Od 2016 roku zatrudniona w Katedrze Architektury Krajobrazu UWM w Olsztynie. Prowadzi zajęcia przede wszystkim z zakresu konserwacji i rewaloryzacji krajobrazu i projektowania konserwatorskiego.
Od 2010 roku jest prezesem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SPAK, a od 2013 roku członkiem Zarządu Głównego SPAK.
Autorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych oraz analiz krajobrazowych terenów wiejskich. Do jej zainteresowań naukowych i zawodowych zaliczają się krajobrazy wiejskie – ich analiza, kształtowanie, ochrona ale także tematyka zieleni miejskiej, gdzie udziela się przede wszystkim społecznie.

Dodano: 2016.06.20